Jóslás és névelemzés, bizony összefüggnek

A névelemzésben nem csak az a szám kap jelentőséget, amelyet a számmá transzformált betűk végösszegként kiadnak. Sok információt rejt az is, hogy milyen betűk hiányoznak a nevünk betűsorából, vagy éppen melyek fordulnak elő halmozottan. A vezetéknevünk családunk történetéről, családi vonásainkról, a generációkon átnyúló feladatokról, „karmáról“ adnak tájékoztatást. Felfedik az értékrendet, amelyet szüleinktől „örököltünk“, és amelyhez muszáj valamilyen egyedi viszonyt kialakítanunk, azon túl, hogy szimplán elfogadjuk vagy szembe megyünk vele. Keresztnevünk egyéni sorsunkról ad tájékoztatást. Rámutathat kisebb és nagyobb sorsfeladatainkra és azokra a tulajdonságokra is, amelyek segítik vagy gátolják ezek megvalósítását.

http://joslasonline.com/

Ilyen jóslás közel sem mindenkinek érhető el a mindennapokban. Kevés jós csinálja ezt igazán jól és az ilyen jósdákban általában nagyon sokat kell várni és fizetni hasonló szolgáltatásokért.

Felmerül a kérdés, hogy mi történik akkor, ha valaki megváltoztatja a nevét. Természetesen az új név új minőségeket hoz az életünkbe, de az alapvető értékeinket nem változtatja meg. Adott sorsfeladattal születtünk a Földre, de az utunkat mi magunk választjuk meg. A függőleges világkép szerint egy értékcsoporton belüli dolgok helyettesíthetik egymást, így ugyanazt az élményt vagy tapasztalatot többféleképpen is megszerezhetjük.

Az ilyen online jóslás pontossága sok embert meglephet, sőt megdöbbenthet. Nem mindenkinek elérhető és nem mindenkinek való.

http://www.astronet.hu/joslas/

Tegyük fel, valaki megváltoztatja a nevét, mert annak betűi között nincs olyan, amely kedvező helyzetet mutatna a pénzügyi helyzetében. Ez felszínes gondolkodás, hiszen a pénz is csak eszköze annak, hogy valamilyen tapasztalatot megszerezzünk. Így, ha például az egyszerű dolgokban megtalálható örömet kellene megtanulnunk, arra lehetőséget fogunk kapni akkor is, ha valahogy elérjük, hogy dúsgazdagok legyünk.

A névváltoztatásnak a hétköznapi életben is számos oka lehet (férjhez menés, válás stb.), ezek az alkalmak mindig valamilyen mérföldkövet jelentenek az életünkben. Például egy házasságkötés számos olyan új értéket, befolyásoló tényezőt hoz az egyének életébe, amely kézenfekvő, hogy sok-sok új élményt, tapasztalatot és tanulási lehetőséget hordoznak. (Érdemes megfordítani a kérdést és úgy feltenni, hogy vajon milyen hatással bír az a napjainkban meglehetősen divatos dolog, ha a házasuló felek nem változtatják meg a nevüket az esküvő után.) Így tehát összefoglalva elmondhatjuk, hogy a névváltoztatás befolyásolja az életünket, de csak esemény szinten, mintha egy másik utat választanánk ugyanabba a városba menet.