Jóslás angyalokkal – 2. nem minden angyal ugyan olyan

Tudósok és spirituális vezetők már sok éve bebizonyították a gondolati és a fizikai sík közötti összefüggést. Az angyalok valóban léteznek, ha nem is olyan formában, ahogy köztudatban szerepelnek, illetve a média megjeleníti őket.

Az is bizonyított, hogy angyalok és más lények különböző csoportjainak más és más feladata van. Ők szolgálatkészen jelen vannak a környezetünkben, de segíteni, az életünket befolyásolni csak akkor tudják, ha mi kérjük azt. A gyógyítók segítségét testi bajainkkal kapcsolatban kérhetjük, a szellemi vezetők lelki válságaink idején tudják megvilágítani előttünk az utat, a tanítók egy-egy időszak lezárásakor tudnak segíteni a következtetések levonásában, vagy egy esemény tanulságához segítenek hozzáférni. Az ún. örömhozók a belső gyermekünket gondozzák, az előfutárok pedig arról gondoskodnak, hogy az életünk dolgai pontosan a megfelelő pontokon érjenek össze, kulmináljanak.

A magasabb rangú angyaloknak is mind megvan a maga területe, amivel kapcsolatban fordulhatunk hozzájuk, természetesen őket nagyobb  volumenű kérdésekkel kapcsolatban érdemes „zargatni”.

Az angyalok segítségével való jóslás, a többi komoly technikához hasonlóan nem moziként pergeti le előttünk a jövőt. Inkább a jelent írja le, azokat a fő értékeket, amiknek mentén kibomlik a jövőnk, illetve azokat a feladatokat, amelyek akadályozzák azt. Tehetünk fel konkrét kérdéseket, hogy meg fog-e történni ez vagy az, és az is előfordulhat, hogy konkrét választ kapunk de inkább olyan válaszokra számítsunk, amelyek saját magunk felé fordítják vissza a kérdést. Mit akarsz? Miért akarod? Tényleg arra van szükséged? Mit tennél érte? Hogyan dolgoznád fel? Milyen viszonyban vagy azzal, ami a feladatod? Azt a dolgot, amire rákérdeztél hogyan illeszted ebbe bele?

A jóslás angyalokkal élménynek is különleges. Az angyallátó egyfajta fél-transzba kerülve, mintha a szeme előtt tartott papír (vagy stílusosabban pergamen) lapról olvassná a nem egyszer nehezen érthető, archaikus-míves nyelvezetű szövegeket, folyékonyan, pergősen. Ugyanakkor, ha közbekérdezünk, a szöveg egy szempillantás alatt változik a kérdésnek megfelelően. Az esemény valóságosságát támasztja alá az is, hogy az angyaljós sokszor saját lelki fejlettségét vagy műveltségét meghaladó üzeneteket ad át az angyaloktól, amelyeket nekünk, a lelkünknek címeztek.

Jóslás angyalokkal – 1. az angyalok különböző csoportjai

Angyalokkal a hétköznapi ember leginkább a templomban találkozik, amikor elnézegeti az oltár faragott-aranyozott szobrait. Természetesen a hívő emberek megtanulták az angyalok csoportjait és hierarchiáit, ismerjük az angyalok bibliai szerepét is. A materialisztikus megközelítés igyekszik ezeket a csodás lényeket a mesevilágába “elkeríteni”, míg az ezoterikusok megrántják a vállukat és azt mondák, hogy persze, csakhogy az angyalokat ugyanúgy nem szárnyas, tógás, fürtös lényeknek kell elképzelni, mint Istent sem öreg szakállas bácsinak. A természetközelibb vallások – mint ahogy az ősmagyar világkép is – a tündéreket, manókat, angyalokat, szellemeket a komplett világ természetes részének tekintették. Napjainkban egyre többen élnek közöttünk, akiknek teljesen természetes, hogy számos olyan entitás él a Földön, az emberek számára észrevétlenül, aki nem rendelkezik fizikai testtel, a létezése sokkal inkább valamiféle energia- vagy rezgés-sűrűsödésnek nevezhető, mégis lelke, és feladata van.

Sajnos szellemek és szellemi lények megfigyelésével, a velük való kommunikációval kapcsolatban nagyon sok a komolytalan, illetve bulvár jellegű “megfigyelés”, tudósítás, kommentár, leírások és filmek, ami nagyban befolyásolja a közvéleményt. Ugyanakkor napvilágot látott már számos olyan könyv is, amelyben a szerző arról számol be, hogy nem csak hogy sikeresen kapcsolatba lépett angyalokkal és más entitásokkal hanem rendszeres kapcsolatot tart velük, kommunikál velük és segítséget, információkat kap tőlük.

Az angyalokkal kapcsolatba lépni képes emberek (angyallátók) és más médiumi képességekkel megáldott, érzékeny embertársunk az emberekkel együtt élő testetlen “energia”-lények egész garmadáját ismerik: arkangyalok, őrangyalok, szellemi vezetők elementálok, segítők, tanítók, fénylények és örömhozók csak kiragadott példák ezek közül. Az ő tapasztalatuk szerint minden embernek meg van a maga saját őrangyala, akinek csak az a feladata, hogy rá vigyázzon. Tegyük a szívünkre a kezünket és mondjuk meg őszintén: volt már olyan élményünk, amikor csodával határos módon menekültünk meg valamilyen fenyegető veszélytől? Az egész biztosan az őrangyalunk volt.

őrangyal jóslás

erős őrangyal

Őrangyala mindenkinek van, valakinek gyengébb, valakinek pedig erősebb (főleg azoknak akik hisznek benne, kommunikálnak és tartják a kapcsolatot vele). Az őrangyalt különböző módokon lehet erősiteni. Vannak erre például vizualizációs gyakorlatok, amiben az ember elképzeli a nap folyamán többször is az őrangyalt a háta mögött, ezzel is erősítve a lelki jelenlétét és spirituális létezését (a párhuzamos síkon). A  gyakorlat közben mindegy, hogy milyennek képzeli el az illető az angyalt. Lehetnek kicsi vagy nagy szárnyai, fehér mint egy tradicionálisan elképzelt angyalnak, vagy barna mint egy sasnak, lehet glória a feje fölött de ez sem fontos. Igazság szerint nem is minden esetben emberként képzelendő el az őrangyal, felveheti bármilyen misztikus lény formáját és így is el lehet képzelni. A fő hogy az illető aki erősiteni akarja, forditson figyelmet hogy sok mentális energiát fordít az angyal erősítésére. Ezáltal az angyal erősödik és jobban megvédi az illetőt. Amikor angyaljóslásról beszélünk, nyilván könyebb magas frekvenciájú kapcsolatba lépni és ezáltal pontosabban jósolni, amikor az angyal erős.

Következő blogbejegyzésünkben az angyalok különbőző csoportjait vesszük majd figyelembe, többek közt az arkangyalt, melyet sokan az egyik legerősebb angyalnak tartanak.