Numerológia – minden leírható számokkal?

A matematika tudománya szinte egy idős az emberi civilizációval. Az nagy ókori birodalmak kialakulásának és működésének nélkülözhetetlen feltétele volt a matematika ismerete, hiszen ez képezi az alapját többek között a csillagászatnak, amely nélkül lehetetlen lett volna megszervezni a mezőgazdasági munkálatokat. Valamint az építészetnek, amelyet már akkoriban is igen magas színvonalon műveltek. A számok és a képletek kortól és kultúrától függetlenek, kettő meg kettő négy volt ötezer évvel ezelőtt is és annyi lesz ötezer év múlva is. A tudósok szerint a számok és az általuk egyenletek segítségével leírt valóság olyannyira univerzális, hogy ez lehet az alapja egy lehetséges földön kívüli intelligenciával való kommunikációnak.

számok és számmisztika, matematikában a válasz

 

A számok világa, ahogyan jelen van a történelmünk minden egyes sejtjében, úgy van jelen a mi életünkben is. A születési dátumunk csak az első számadat, amely leír bennünket. Később jön a személyi igazolvány szám, taj szám, adó szám, bankszámla szám stb. Ezek segítségével azonosítanak bennünket a különböző hivatalok. Aztán ott vannak még a cipő és ruha méretek, mell és derék bőség, a súlyról már nem is beszélve. Ezekkel pontosan leírhatók a fizikai jellemzőink. Az IQ, EQ és különböző intelligencia tesztekkel és iskolai osztályzatokkal mérhető a szellemi képességünk, amelyek szintén számszerűsítve jelennek meg. Azt hiszem a válasz az eredetileg feltett kérdésre; igen, számokkal minden leírható.

Nem csoda, hogy a matematika mellett egy másik tudomány is foglalkozni kezdett a számokkal és azok önmagukon túlmutató jelentőségével, ez pedig a számmisztika. Ha számokkal valóban leírható a világ minden fizikai folyamata és törvényszerűsége, akkor miért ne írhatnánk le velük metafizikai jelenségeket is. Itt többet olvashat a számmisztikáról.

Minden számnak megvan a maga szimbolikus jelentése, amellyel különböző tulajdonságokat és életeseményeket jelölnek. A legfontosabb útmutatóval a születési dátumunk számai szolgálnak, amely előre vetítheti sorsunkat és jellemvonásainkat. Ugyan ilyen fontos a név, amit kapunk, hiszen a betűknek és megvan a megfelelő számértéke és ezek az információk szintén közelebb visznek bennünket ahhoz, hogy megismerjünk önmagunkat és a sorsunkat, amely életünk egyik legfontosabb küldetése.

Névelemzés készítés – a nevek titkai

Az ezoterikus filozófiában kiemelkedően fontos függőleges világkép szerint a világ szimbólumokból áll. A szimbólumok olyan bonyolult és sokszorosan összetett képek, amelyek alatt a világon mindenki ugyanazt érti (a lelkünkbe van írva az értelme), és pontos jelentésük leírhatatlan, mert a leírás mindig szegényebben képviseli a szimbólum által képviselt valóságot.  Értékrendi csomópontoknak mondhatnánk őket, de az értékrendet itt nem a hétköznapi értelemben kell gondolni (mi fontosabb, mi kevésbé), hanem az értékek olyan halmazai, amelyek egy kategóriát képviselnek (értékelés nélkül). A számok is ilyen szimbólumok és a számokra épülő numerológia (magyarul számmisztika) tudománya arra vállalkozik, hogy a számokon keresztül írja le a teljes valóságot. Pythagoras azt tanította, hogy a számok a világunk legkisebb építőegységei.

A számmisztika részét képező névelemzés a számok és betűk világát kapcsolja össze. A betűket megfelelteti a számoknak, majd ezeket adja össze, bonyolult képletek alapján, míg kijön az életünk egy-egy területére érvényes szám, amely képviseli a szimbólum által hordozott értékeket. Nagyon erősen összefügg a névelemzés a numerológiával, hiszen ettől olyan pontos az ilyen jellegű elemzés, itt többet olvashat róla: http://joslasonline.com/blog/2012/12/14/mi-is-az-a-numerologia/

A névelemzés másik alapelve a függőleges világképnek azon gondolata, hogy az élőlények minden síkon való megjelenésükkel saját magukat képviselik. Vagyis hogy a testalkatunk, a szemünk színe, a vonásaink, a nevünk (becenevünk is), kedvenc színeink stb. mind önkifejezés, ezek a kötődések és vonzódások bennünket írnak le. Így kap létjogosultságot az, hogy a számokká fordított nevünk saját titkainkat tárja fel előttünk.

Nagyon sokat számít a név! Bizonyított tény hogy nem csak a szavaknak, hanem gondolatainknak is van rezonanciája. Az azonban még nem bizonyított, hogy a gondolat egy bizonyos rezonancia hullámból jön létre, vagy pont fordítva, az emberi elme teremti a rezonanciát. Ami azonban szintén bizonyított, hogy a hang rendkívül erőteljes rezonanciát képes termelni. Ez annyit jelent, hogy 1. mivel az ember nevét rengetegszer kimondják élete során 2. mivel a név bizonyos energiát tartalmaz (olyat, amit az elme nem mindig képes felfogni) 3. a név elhangzásakor a rezonancia újra és újra megerősödik. E névelemzés nem csak azt segít kideríteni, hogy bizonyos életkörülmények között mi várható az ember életében a neve alapján, hanem azt is, hogy hogyan cselekedjen, hogy a legtöbb sikert elérje az ember egy bizonyos névvel.

Számmisztika más néven numerológia

Ebben a bejegyzésemben a közvélekedéssel szeretnék egy picit szembemenni. Sokan azt gondolják, hogy a számmisztika, kártya- és angyaljóslás, horoszkóp és egyéb technikák a hétköznapi és hiszékeny emberek szórakoztatására, a jövő fátylának fellebbentésére szolgálnak és egyúttal szórakoztatnak, és ennél többre nem alkalmasak. Pedig a számmisztika tudományának gyökerei a régmúltba nyúlnak vissza, már Pythagoras  – akinek matematikai tételeit az iskolában is tanuljuk – is foglalkozott vele.

A számmisztika (numerológiaként is ismert) – hasonlóan a horoszkópkészítéshez és a kártyajósláshoz – eredeti feladata szerint a valóság leírására szolgál. Persze átlátni ezt csak azok tudják, akik hajlandóak más fajta látásmódot is a magukévá tenni, mint a ma emberének lineáris, ok-okozati gondolkodása. Az ezoterikus tanok szerint létezik egy ún. függőleges világkép, amely úgy osztja halmazokra és összefüggésekre a világot, hogy az a felszínes szemlélő számára se nem egyértelmű, se nem könnyen követhető, pedig a szimbolikus gondolkodás minden ember lelke mélyén ott van.

A számok a mai világban kizárólag mennyiségi egységet jelölnek, pedig ezek egytől-egyig szimbólumok, életünk minőségeit jelölik. A szimbólumok olyan összetett képek vagy még inkább benyomások, amelyek egzakt módon nem írhatóak le, inkább egy értékcsoportot tartalmaznak. Olyan értékeket kötnek össze, amelyek a függőleges világkép szerint összekapcsolhatóak, így egy dolog tudja képviselni a világnak egy egész szeletét. A számmisztika ezt az összefüggést ragadja meg és vezeti rá az érdeklődőt, első sorban a saját maga felé vezető útra és csak „melléktermékként“ világítja meg a jövőt. Hiszen a jövő nem egzakt valóság, csak az biztos, ami megtörtént, de az ember által magában hordozott minőségek a külvilágból magukhoz vonzzák a „társaikat“ vagyis a belső történések biztosítják, hogy olyan események történjenek velünk, amelyek hasonló hullámhosszon rezegnek. A jövőt olyan relációban tudjuk a számmisztikán belül feltárni, hogy megismerve belső valóságunkat, tudunk bizonyos eseményeknek több, másoknak kevesebb esélyt adni, illetve ezekben az eseményekben lelhetünk fel különböző tenni és tanulnivalókat, saját magunk számára.

A számmisztika tudománya első sorban a számok szimbolikájáról szól, az életünk számmal jelölt eseményeinek (születési dátum, aktuális év dátuma stb.) megfejtése már a következő lépés. A harmadik szint, amikor konkrét kérdésekre keressük a választ, illetve arra vagyunk kíváncsiak, hogy az életünk egyes területén milyen „csomagot“ kaptunk, a számmisztikai tükrében. A megfejtés sosem teljesen személyre szabott, hiszen nem lehet mindenkinek ugyanaz a sorsa mint száz másik, vele egy napon született embernek. A következtetések kupacából mindenkinek magának kell kiválasztani a rá vonatkozó esélyeket és tennivalókat, ezzel téve teljessé, fejezve be a számmisztikai munkát. Azért sem vonatkozhat minden hasonló „számú“ emberre ugyanaz a leírás vagy feladathalmaz, mert a függőleges világkép szerint ugyanazt az értéket számos különböző dolog képviselheti, vagyis az élmények egymás között átválthatóak, a tapasztalatainkat egyéni temperamentumunknak megfelelően szerezzük (ha valakinek összeütközést kell megélnie, mindegy, hogy lelki, szellemi vagy fizikai szinten vállalja-e be, ugyanazokat a tapasztalatokat szerezheti meg).

A számmisztikával való lelki munkának ez talán a legfontosabb része. Hiszen ha csak elolvassuk a leírást és nem dolgozunk tovább vele, akkor tényleg megmaradtunk a felszínen, elszórakoztunk pár percet és megtalálva önigazolásunkat, félretesszük az olvasmányt. Ha viszont arra vagyunk kíváncsiak, hogy milyen útmutatás adott nekünk az elemzés, mit hasznosíthatunk belőle, akkor számos elgondolkodtató észrevételt, elvégzendő „házi feladatot” kapunk, és meglátjuk, hogy a jövő nincs kőbe vésve, hanem egyes egyedül a mi kezünkben van.

A numerológiai elemzések hazánkban is elterjedtek

Magyarországon meglehetősen fejlett ez a tudomány, sok kitűnő numerológus készít numerológiai elemzéseket. Egy teljes elemzés átlagban 10.000 forintba kerül hazánkban. Nyugatabbra Magyarországtól, ez az ár 20-30 ezer forint körül van, keletebbre viszont már olcsóbban is készítenek elemzést. Mindenesetre hazánkban is rengeteg kitűnő szakember foglalkozik ezzel az ősi misztikus tudománnyal.

Mi is az a numerológia

Számmisztika vagy másnéven numerológia, a számok tanulmánya, egy olyan tudomány, amely segít meghatározni, és tükrözi egy személy jellemzőit, tehetségét, motivációit és életútját. Az ábécé betűi is képviselnek bizonyos számokat, és így a számok összege az Ön nevét is valamint a születési dátum közvetlen kozmikus összefüggésben magunkat, és hogy kik vagytok. Számmisztikai szakemberek képesek meghatározni kulcsfontosságú pontokat az emberek életében, és a pillanatokat, amelyek, segítik jelentős lépéseket és döntéseket, mint például utazás, befektetés és házzasság.

Egy számmisztikai diagram a következő számokból áll: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8., 9., 11. és 22. Annak megállapításához, hogy mely szám érvényes Önre, összeadjuk a számokat, úgy hogy a születési dátum jöjjön ki. Ez az összeg a tovább csökken és következésképpen összeadjuk az eredményül kapott számjegyeket, amíg egyetlen el nem érünk egy utolsó számjegyet. Ha bármikor a folyamat során az egyenletetben kijön a 11 vagy a 22, ott meglehet állni, nem kell folytatni a numerológiai fejtés folyamatát. A legfontosabb szempont és a számmisztika meghatározója az életút, amely magában foglalja az összes eddig összeadott számjegyet, születési dátumot vagy nevet. Lejebb egy példa látható, hogy hogyan működik a numerológia a gyakorlatban. Vannak szkeptikus emberek, akik semmikép nem értenek egyet numerológiával, azt hiszik csalás. Ezek általában ugyanazok az emberek akik a jóslásról is ezt gondolják, pedig a kettő teljesen különbözik. A numerológia sokkal inkább egy tanulmány és szinte bárki megtanulhatja és elvégezheti. A jóslás azonban egy olyan spirituális dolog, amihez adottság kell, tisztánlátás, kapcsolat a felsőbb erőkkel. Ezért nagyon fontos megérteni, hogy mind kettő jövendölés módszer működik, viszont az ahogyan működnek az teljesen eltér. Egy jós például nem tud bármikor munkához fogni, meg kell hogy legyen a kapcsolata a lelkekkel, vagy éppen a kártyákkal amiből jósol, hétköznapi nyelven csak akkor tud jósolni ha olyan hangulatban van. A numerológus viszont bármiko bele tud kezdeni a numerológiai elemzésbe,  nem kell egy bizonyos hangulat vagy lelki állapot. Meg vannak adva a különböző módszerek, amiket kell alkalmazni a számokra és helyesen alkalmazva mindig képesek feltárni a emgfelelő eredményt. Lejebb látható néhány példa képekben számmisztikai elemzésekre.

a képen egy érdekes numerológia elemzés alapja látható

Ez az alapja egy számmisztikai elemzésnek

2012/12/12 – A numerológia rejtélyes tudomány, vajon mit rejteget magában?

A csodálatos numerológia már sok év óta létezik

Numerológia mint ezoterikus és tudományos dolog

Misztikus ez a kép talán de hatalmas erőkkel bir más sok sok év óta. Sokaknak bevált, mások viszont nem értik miről szól, valóban érdekes dolog ez. A numerológia egy valódia ősi tudomány, és igazából sokan képesek rá, a jósláshoz, viszont misztikus, természetfeletti erők kellenek. Tekintse meg a numerológiai elemzés oldalunkat több információért itt: http://joslasonline.com/numerologia.php